Werkwijze en achtergrond

Werkwijze

Duur: Een coachingtraject duurt 1 tot 15 sessies afhankelijk van de persoonlijke vraag en wordt in onderling overleg afgesproken. De ervaring leert dat het zinvol is om bij de start van een coachingtraject intensiever te werken en bijvoorbeeld wekelijks een coach sessie af te spreken, zodat er beter ingegaan kan worden op onderliggende en langer bestaande patronen. Zodra er een doorleefd inzicht ontstaat en er zich een nieuw ontwikkelingsperspectief aan dient, kunnen de coach sessies lager frequent worden afgesproken. 

Persoonlijk: Het persoonlijke gesprek en contact staan centraal binnen Praktijk Ruijten en vormen de basis van een coachingtraject. Het is belangrijk dat er een match is en je je comfortabel voelt. Het kiezen voor coaching is immers een heel eigen keuze die goed moet voelen. In de vorm van persoonlijke gesprekken komen mensen in verbinding met onderliggende gevoelens en gedachten en ontstaat er ruimte om andere en nieuwe keuzes te maken. Soms kan er aanvullend gewerkt worden met bijvoorbeeld meditatie oefeningen, schrijfopdrachten, een ouderschapsinterview, enz..

Gemakkelijk en dichtbij: De sessies kunnen face tot face, via Skype of telefonisch plaats vinden zodat eventuele reisafstanden geen belemmering zijn om een coachingtraject aan te gaan. Tevens geeft het meer vrijheid om een coach sessie in te plannen wanneer het jou uit komt. 

 

Achtergrond

Als achtergrond in het coachen heb ik expertise opgedaan in onderstaande gebieden (zie Wie ben ik);

'Psychologie'  De psychologie richt zich op alle psychologische processen binnen de mens en tussen mensen onderling. Processen die in de binnenwereld plaats vinden hebben invloed op de omgeving en vice versa. Zo is er een voortdurende wisselwerking tussen het individu en gezinsrelaties en professionele werkomgeving. Daarnaast wordt vanuit de ontwikkelingspsychologie gekeken hoe deze wisselwerking voor verschillende levensfasen eruit ziet. Iedere leeftijd vraagt immers een eigen stijl om met jezelf en met jouw omgeving om te gaan. 

'Mindfulness'  Mindfulness betekent leven in liefdevolle aandacht voor zowel het innerlijke als de omgeving. Het versterkt de bewustwording van het zijn in het nu. Door je aandacht rustig te richten in het hier en nu, raak je minder afgeleid. Er ontstaat een natuurlijk waarnemen van bijvoorbeeld je eigen ademhaling, lichamelijk ervaren, gevoelens of gedachten. Ook het waarnemen van de omgeving en de handelingen die je verricht wordt versterkt. Vanuit deze natuurlijke manier van zijn, ben je minder vatbaar voor bijvoorbeeld stress of druk van buitenaf. 

'Mentaliseren'  Mentaliseren betekent stil kunnen staan bij gedachten, gevoelens, intenties, behoeften van jezelf en de ander. Lukt het om vanuit een open en nieuwsgierige houding naar jezelf en de ander te kijken? Zonder directe verwachtingen en zonder in te vullen? Goed mentaliseren betekent vanuit een gevoel van veiligheid en met gezond vertrouwen in de wereld staan. Het geeft mentale ruimte en mentale stevigheid in de omgang met jezelf en anderen. Zeker wanneer er moeilijk te verwerken gevoelens aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 • "Tamara Ruijten is een collega die betrouwbaar, ervaren en bevlogen is"

  Angela Guzzardi, klinisch psycholoog, Maastricht
 • "Met de coaching van Tamara heb ik een gesprekspartner gevonden die inzicht en evenwichtigheid brengt "

  Anoniem
 • "Ik heb met Tamara psychologie gestudeerd.... Ze heeft ontzettend veel kennis en ervaring en voert haar vak vol toewijding uit"

  Esther van den Dries, Nijmegen
 • Stilte en Meditatie

  Stilte en Meditatie

  ‘In de stilte ligt omsloten hetgeen ontdekt mag worden’. Dit is mijn persoonlijke omschrijving als het gaat om meditatie. Doo...

  Lees meer
 • Interview Reflectie en Inzicht

  Interview Reflectie en Inzicht

  Soms kun je je als vader of als moeder de vraag hebben waar je staat als ouder in het contact met jouw kind. Praktijk Ruijten Coaching bi...

  Lees meer
Meer nieuws